Om boken ”kroppsnöjd & själsstark, självbild, vikten av uppmuntran och att be om hjälp